Noteikumi

1. Visi autoskolai iesniegtie personas dati un personas identifikācijas kodi tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
2. Piesakoties apmācībai, lietotājs izsaka piekrišanu, ka Autoskola MADIS veic attiecīgās personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē.
3. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pārzinis ir Autoskola MADIS, reģ. Nr. LV44103079872, juridiskā adrese: Baznīcas laukums 5, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.
4. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes mērķis – apmācības procesa nodrošināšanai, personas reģistrēšanai CSDD sistēmā.