CE kategorija

E kategorija – C kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kg.
Mācību ilgums – 25 stundas (5 nodarbības).